Polityka prywatności

 

Właścicielem i administratorem strony www.ramasport.pl  jest TAGAL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fasolowej 36/99.

 

Korzystając ze sklepu znajdującego się pod adresem www.ramasport.pl  lub innych serwisów tworzonych przez TAGAL Sp. z o. o., akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest firma TAGAL SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Fasolowej 36/99, kod pocztowy 02-482, NIP 6272731011, REGON 242799560, zwana dalej „TAGAL”.
Dane kontaktowe: tel. 698148863 adres e-mail: biuro@ramasport.pl

2. Firma TAGAL przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) Zawarcia i realizacji umowy sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy;
b) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes firmy TAGAL;
c) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych towarów i usług;
d) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

4. Dane osobowe firma TAGAL będzie przetwarzała przez okres niezbędny dla wykonania umowy oraz przez okres i w zakresie niezbędnym wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

5. Dane osobowe firma TAGAL udostępnia firmom świadczącym usługi na rzecz firmy TAGAL, w szczególności podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne firmy, podmiotom dostarczającym towary, podmiotom współpracującym na rzecz firmy TAGAL przy realizacji wzajemnych relacji handlowych.

6. Zakres gromadzonych danych osobowych:

a) w przypadku newslettera

* imię i nazwisko

* adres e-mail

b) w przypadku realizacji zamówienia

* imię i nazwisko

* adres

* numer telefonu

* adres e-mail

7. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez firmę TAGAL, przysługują następujące prawa:

* dostępu do własnych danych osobowych

* sprostowania danych osobowych

* usunięcia danych osobowych

* ograniczenia przetwarzania danych osobowych

* przenoszenia danych osobowych

8. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/ osobowych. 

 

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, nie rejestruj się w naszym systemie i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby.